Jauno kultūras žurnālistu vasaras skola


Jūlija otrajā pusē Ruckā notika Rīgas Stradiņa universitātes kultūras žurnālistu vasaras skola. Tās laikā jaunie profesionāļi mentoru vadībā meklēja atbildes uz mūsdienu žurnālistikas problēmjautājumiem. Kādām vērtībām ir nozīme kultūras un žurnālistikas kontekstā? Kā tās traktēt un noturēt praktiskā darbā? Kādas ir labās prakses iespējas? Kādas kultūras dzīves (un kultūras produktu) īpatnības izpelnās publisko uzmanību un kā var nodrošināt kvalitāti kultūras žurnālistikā? Jautājumi tika skatīti globalizācijas un glokalizācijas procesu perspektīvā, liekot akcentu uz lokālajām atšķirībām kopīgajā mediju plānā, un uzturot diskusiju maksimāli tuvu praktiskās darbības laukam.

“No Globālā uz Lokālo”, kultūras žurnālistu vasaras skolu organizēja Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Kultūras AkadēmijaValsts pētījuma programma EKOSOC-LV Nr.5.2.5 ar Fridriha Eberta fonda atbalstu.

Saistītās ziņas