Ruckā notiek Debašu Līderu skolas vasaras nometne

No 22. līdz 25. augustam Ruckas mākslas rezidenču centrā notiek projekta “Debašu Līderu skola” vasaras nometne jauniešiem. Nometnes dalībnieki pilnveido līderības, debašu un komunikācijas prasmes, kas noderēs jaunajā mācību gadā, vadot debašu nodarbības savas skolas vai augstskolas debašu klubā. Ar šo nometni turpinās 2016. gadā uzsāktais projekts ‘Debašu Līderu skola’ (Debate Leader School), ko atbalsta Britu Padome Latvijā. Tas ir neformālās izglītības projekts, kurā septiņu mēnešu laikā skolēni un skolotāji apgūst dažādas debašu prasmes: argumentāciju, kritisko domāšanu, publisko runu, mediju pratību. Papildus šīm pamatprasmēm, dalībnieki apgūst pamatzināšanas par tādām tēmām kā ekonomika, politika, starptautiskās attiecības, migrācija, korupcija un sociāli atbildīga uzņēmējdarbība. Projekta mērķis ir pilnveidot katra dalībnieka zināšanas, lai palīdzētu izveidot jaunus vai stiprināt jau esošos debašu klubus Latvijas skolās.

Saistītās ziņas