Anna Krieps (LU)

Lūsija debesīs

Manu foto darbu uzmanības centrā ir pāreja no privātas vēlmes uz kolektīvu Sapni un otrādi, no bezgalīgi mazā uz bezgalīgi lielo. Šis projekts pievēršas cilvēku attiecībām ar visumu. Vēlmi uzzināt vairāk par bezgalīgo visumu un iespēju atstāt šo zemi. Tas koncentrējas uz vizuālu tēlu uztveri un kosmosa izpētē iegūtajām zināšanām, pateicoties kurām cilvēkiem šķiet, ka tie labi pazīst visumu un varētu dzīvot uz Marsa, ja viss sagāztos, tomēr tā ir ilūzija. Ar šo darbu vēlos aicināt cilvēkus pārdomāt pastāvošo realitāti, tostarp, Zemi, kas pelnījusi mūsu uzmanību un rūpes, lai rastu risinājumus tās saglabāšanai.