Attēlpratības darbnīcas jauniešiem un pieaugušajiem “Kā neapmaldīties attēlu džungļos?”

2020. gada 17. un 21. oktobrī Ruckas mākslas rezidenču centrs Cēsu novada iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas attēlpratības darbnīcas “Kā neapmaldīties attēlu džungļos”. Darbnīcu dalībniekiem būs iespēja apgūt fotogrāfijas vēsturi, fotogrāfiju pielietojumu presē un sociālajos tīklos, kā arī dažādus attēlu manipulācijas principus, veicinot prasmi kritiski izvērtēt publiski pieejamo vizuālo informāciju.

Lai dotu Cēsu novada iedzīvotājiem ieskatu ar attēliem un to lietojumu saistītajos problēmjautājumos, Ruckas mākslas rezidenču centrs ar Cēsu novada kultūras projektu konkursa atbalstu piedāvā divas bezmaksas attēlpratības darbnīcas. Darbnīca 17. oktobrī paredzēta pieaugušajiem, savukārt darbnīca 21. oktobrī jauniešiem. Darbnīcu norises laiks no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00, Ruckas mākslas rezidenču centra telpās, Piebalgas ielā 19, Cēsīs. Aicinām interesentus pieteikties darbnīcām iepriekš. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās: https://ej.uz/attelpratiba

Darbnīcu dalībniekiem būs iespēja apgūt fotogrāfijas medija un attēlu vēsturi, to pielietojumu ziņu veidošanā un sociālo tīklu komunikācijā, kā arī ieskatu dažādos manipulācijas principos. Darbnīcu mērķis ir sekmēt dalībnieku kritisko domāšanu un analītiskās spējas. Darbnīcu vadītāja Monta Krūze norāda, ka “sociālajos tīklos, interneta portālos un citos medijos katru dienu tiek publicēti vairāk nekā trīs miljardi attēlu. Mums kā patērētājiem, īpaši jauniešiem, ir svarīgi izprast attēlu nozīmi, pielietojumu un izaicinājumus, ar kuriem sastopamies šīs milzīgās plūsmas priekšā, saskaroties gan ar dažādiem informācijas, gan dezinformācijas avotiem”. Darbnīcās apskatītās tēmas veidotas ar mērķi veicināt diskusijas par attēliem un to dažādu pielietojumu, tādējādi jauno zināšanu apguves procesu izstrādājot gan kā informatīvu un izglītojošu procesu, gan kā interesantu laika pavadīšanas veidu un platformu sarunām un diskusijām starp darbnīcu dalībniekiem.

Darbnīcu vadītāja Monta Krūze ir strādājusi fotogrāfijas izstāžu veidošanā un komunikācijā ar publiku kopš 2014. gada. Studējot audiovizuālās mākslas maģistratūrā Lionā, Francijā, Monta ir veidojusi ar attēliem un fotogrāfiju saistītas darbnīcas bērniem un pusaudžiem, lai veicinātu dažādu sabiedrības grupu izpratni par fotogrāfijas mediju. “Redzēt bieži nozīmē arī ticēt, līdz ar to attēliem ir liela vara pār skatītāju, tā neapzinātajiem procesiem, viedokli un pārliecībām. Tāpēc ir svarīgi spēt uztvert un kritiski izvērtēt kodus, ar kādiem vizuālā informācija uzrunā un dažreiz arī manipulē ar skatītāju, lai veidotu neitrālu un kritisku skatījumu un pieņemtu neatkarīgus un patstāvīgus lēmumus”, tā attēlpratības darbnīcu nozīmi komentē darbnīcu vadītāja Monta Krūze.

Saistītās ziņas