Aprites ekonomikas lekcijas un darbnīcas

Projekta “Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā” mērķis ir stiprināt Ruckas mākslas fonda kapacitāti darbā ar sabiedrības izpratnes veidošanu par bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas tēmām un paaugstināt Cēsu novada un citu Latvijas novadu iedzīvotāju zināšanu un prasmju līmeni šajās tēmās. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta ietvaros tika noorganizēt […]

Neredzamās dzīves

Projekta “Neredzamās dzīves” mērķis ir ar starptautiskas Latvijas, Melnkalnes un Serbijas mākslinieku mobilitātes palīdzību parādīt sabiedrības mazaizsargāto grupu neredzamo dzīvju stāstus. Pievēršot uzmanību trīs dažādu sabiedrības grupu cilvēku stāstiem, kuri bieži vien sabiedrībā ir “neredzami”, jo baidās vai nespēj būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Katrā no valstīm starptautiska mākslinieku grupa – 15 mākslinieki (pieci no katras valsts) […]

Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana

Projekta “Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana” mērķis ir uzlabot Ruckas mākslas fonda komunikācijas kapacitāti, vienlaikus sekmējot no projektu finansējuma neatkarīgu finanšu avotu piesaisti. Lai sasniegtu mērķi projektā plānots īstenot divas aktivitātes, kas saistītas ar fonda komunikācijas stratēģijas izstrādi un mājas lapas pilnveidošanu. Projekta rezultātā tiks izveidota Ruckas mākslas fonda komunikācijas stratēģija dažādām mērķa grupām – […]

Peat Restore

Projekts “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) uzsākts 2016. gadā, lai atjaunotu degradētus purvus 5 Eiropas Savienības valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā, tādējādi palielinot to spēju piesaistīt oglekli. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību purvu atjaunošanas jautājumiem un palielinātu izpratni par purvu un klimata saistību, projekta ietvaros […]

Vides objekts Pieturvieta RUCKA

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra īstenotās publiskās mākslas programmas KOPĀ ietvaros Ruckas mākslas un izglītības centrs sadarbībā ar arhitektu biroju NOMAD architects Cēsīs, Ruckas parkā izveidoja daudzfunkcionālu vides objektu Pieturvieta RUCKA. Vides objektu veido šūpoles un ar tām saistīti sēdelementi un tas ir viens no 10 pilsētvides objektiem, kas tapis publiskās mākslas programmas KOPĀ ietvaros. Tā […]

Ruckas muižas parka ganību izveide Cēsīs

2016. gadā ar Cēsu novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” finansējumu Ruckas mākslas rezidenču centrs Ruckas muižas parkā izveidoja aploku aitu ganībām, tādējādi nodrošinot parka ekoloģisku apsaimniekošanu un parka zālāju bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, vienlaikus veidojot Cēsu iedzīvotājiem pieejamu skaistu parka ainavu Cēsu pilsētvidē. Projekta mērķauditorija ir Cēsu pilsētas iedzīvotāji, jo īpaši blakus esošo dzīvojamo […]

Tradicionālie Vidzemes ēdieni šodienas ēdienkartē

2017. gadā Ruckas mākslas rezidenču centrs īstenoja projektu “Tradicionālie Vidzemes ēdieni šodienas ēdienkartē”, kura laikā Cēsu apkaimes kulināro mantojumu pētīja četras antropoloģes – Santa Zirne, Liāna Ivete Beņķe, Anete Vanaga un Anete Stuce. Viņas viesojās pie Amatas, Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu saimniecēm un saimniekiem, lai iepazītu viņu ēdienu gatavošanas pieredzi un atmiņu stāstus. […]

Vēsturiskā apmetuma meistarklase

2018. gada rudenī Ruckas mākslas rezidenču centrs sadarbībā ar biedrību “Cēsu mantojums” organizēja Vēsturiskā apmetuma restaurācijas meistarklasi, kuras laikā vēsturisko ēku īpašniekiem un apsaimniekotajiem bija iespējams apgūt zināšanas par mūra fasāžu atjaunošanu. Meistarklases dalībnieki apguva vēsturiskā krāsas toņa noteikšanu, fasādes apmetuma nenoturīgo slāņu noņemšanu, apmetuma gruntēšanu un bojājumu aizpildīšanu, kā arī fasādes līdzināšanu ar kaļķa […]

Ruckas mākslas rezidenču centra 5 gadu darbības retrospekcijas izstāde

2019. gada rudenī Ruckas mākslas rezidenču centrs ar Cēsu kultūras projektu konkursa finansiālu atbalstu īstenoja projektu “Ruckas mākslas rezidenču centra 5 gadu darbības retrospekcijas izstāde”. Projekta mērķis bija iepazīstināt Cēsu novada iedzīvotājus un Cēsu pilsētas viesus ar Ruckas mākslas rezidenču centra 5 gadu darbības laikā tapušajiem mākslas darbiem, izveidojot retrospektīvu brīvdabas izstādi Ruckas parkā. Izstāde […]