Maikls Maklolins (Īrija)

Kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus Maikls Maklolins veido laikmetīgās mākslas darbus ar sociālu kontekstu. Ruckas rezidences laikā mākslinieks, sadarbojoties ar izstādi/ekspozīciju “Sirdsapziņas ugunskurs”, uzsāka darbu pie skaņas instalācijas, kas stāstīs par padomju varas represijās bojā gājušajiem cilvēkiem. Iesaistot Cēsu iedzīvotājus, rezidences laikā tika veikti vairāk nekā 500 skaņas ieraksti, ierakstot Cēsu apkārtnē bojā gājušo […]

Anna Kuzņecova (Krievija)

Ruckas rezidences laikā Anna turpināja darbu pie foto projekta “Never Never Land”, kas veltīts cilvēka iekšējā līzsvara atklāšanai mūsdienu, ātrajā un pieprasošajā pasaulē. Caur fotogrāfiju māksliniece pamazām atklāj spēju būt līdzsvarā un eksistēt trauksmaino, lielo pilsētu  centrā.

Iveta Gabaliņa (Latvija)

Iveta Gabaliņa darbojas kā pasniedzēja ISSP fotogrāfijas skolā. Veidojusi vairākas fotogrāfijas solo izstādes un fotogrāfijas projektus, kas guvuši starptautisku atzinību. Rezidences ietvaros Iveta turpināja nupat iesākto analogās fotogrāfijas projektu pētot latviešu pirts rituālus.

Vita Malahova (Itālija/Latvija)

Vita darbojas kā kustību teātra un performanču māksliniece. Ruckas mākslas rezidenču centrā Vita sadarbībā ar fotogrāfi Vitu Ekstu un franču mākslinieci Audi Lojāru (Aude Lorillard) uzsāka starptautisku un starpdisciplināru mākslas projektu “Ask the Bread”, kurā tiek pētīta pārcelšanās no laukiem uz pilsētu, sieviešu dzīve Latvijas laukos un saikne starp dabu un cilvēku.

Hugo Nasciemento (Brazīlija)

Hugo Nascimento ir Brazīlijas mākslinieks, kas pēdējos gadus pavadījis Eiropā, īstenojot dažādus mākslas projektus un iesaistoties nevalstisko mākslas organizāciju kustībā.  Ruckas mākslas rezidenču centrā Hugo pievērsās Latvijas vēstures tēmai. Rezidences laikā viņš veidoja grafisku projektu “Without borders, without deportations”, kas tika eksponēts uz Ruckas muižas sienas un Darbnīcu mājas durvīm, tādējādi iedzīvinot Ruckas parku un […]

Sanne Kabalta (Nīderlande)

Sanne ir māksliniece, kas fotogrāfiju izmanto kā vizuālu nesēju viņas pašas rakstītajiem tekstiem. Ar fotogrāfijas palīdzību bieži ir iespējams izteikt to, ko nevar izteikt vārdos. Veidojot foto un tekstu sinerģiju, Sanne strādā ar tādām tēmām kā slimība, sāpes, nāve, vientulība. Atklājot Ruckas rezidenču centra pagātni (iepriekš te 50 gadus bijusi tuberkolozes slimnīca), Sanne turpināja darbu […]

Sonja Lī (ASV)

Sonja Lī (Sonia Lee) ieguvusi doktora grādu mūzikā, darbojas kā pianiste, komponiste un pasniedzēja dažādās ASV mūzikas skolās, mācot mūziku un dažādu instrumenti spēli. Rezidences laikā mākslinice sadarbojās ar Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu, uzstājoties ar meistarklasi par mūzikas neierobežoto pasauli un daloties pieredzē par mūzikas tapšanas procesu ar vidusskolas jauniešiem. Paralēli Sonja vairākkārt spēlēja […]

Kristīne Mifsuda (Kanāda)

Latviešu izcelsmes Kanādas instalāciju māksliniece piedalījusies daudzās grupu izstādēs Kanādā, kā arī guvusi atzinību Kanādas mākslas pasaulē. Kristīne Ruckas rezidenču centrā uzsāka jaunu projektu, veidojot mākslas objektus, kuros izmanto mikrometorītus. Rezidences laikā Kristīne vadīja meistaklasi mikrometeorītu meklēšanā.

Georgijs Elajevs (Krievija)

Komiksu mākslinieks Georgijs Elajevs darbojies un savus stāstus publicējis arī Latvijā radītā grafisko stāstu žurnālā KUSH. Ruckas rezidences laikā Georgijs veidoja grafisko stāstu sērijas komiksu žanrā par materiālu izmantojot ikdienā satikto cilvēku stāstus un intervijas. Rezidences noslēgumā tika izdots zīns “Lost and found in Latvia” ar Latvijā tapušajiem stāstiem. Tāpat Georgijs Ruckas rezidenču centrā vadīja […]

Marianna Lū (Singapūra)

Marianna Lū (MaryAnn Loo) nodarbojas ar sienu apzīmēšanas mākslu, un kopš 2017. gada īsteno projektu “100 dream trees”. Marianna, iesaistot vietējos iedzīvotājus, apglezno māju sienas, iekļaujot zīmējumos vietējo iedzīvotāju sapņus. Ruckas rezidences laikā  Marianna, sadarbojoties ar Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādi, vadīja meistarklasi 5-6 gadus veciem bērniem sienu apgleznošanā.

Sāra Pannela (Austrālija)

Sāra Pannela (Sarah Pannel) ir austrāliešu foto māksliniece, kas saņēmusi vairākas starptautiskas balvas foto mākslā, kā arī piedalījusies daudzās fotogrāfijas izstādēs. 2017. gadā viņa saņēma Britu fotogrāfijas žurnāla balvu “Send anywhere” ceļojumam uz  Ēģipti. Tur viņa fotografēja zīmīgas, bet tūrisma bukletos neminētas vietas, kas, neskatoties uz šo faktu, paliek tūristu atmiņā pēc ceļojuma. Līdzīgu projektu […]

Andri Dostilevs (Polija)

Kopš 2017. gada Andrii strādā pie sava fotogrāfijas projekta “Reconstruction Memory” un turpināja savu darbu arī Ruckas rezidences laikā, caur amatieru fotogrāfijām veicot pētījumus par viltus identitātes radītajām izmaiņām un meklējot līdzsvaru starp sevis pārstāvēšanu un slēpšanos paša identitātē. Rezidences noslēgumā kopstrādes telpā Skola6, notika darba prezentācija un projekta ietvaros veidoto fotogrāfiju eksponēšana lielajā zālē, […]