Cēsu novada jaunieši foto izstādē “Jaunības manifests” reflektē, ko nozīmē būt jaunam

Cēsu novada jaunieši četru dienu fotogrāfijas meistarklasē ar vizuālo mākslinieci Viku Ekstu diskutēja par to, ko nozīmē būt jaunietim, trenēja savu vizuālo domāšanu un foto prasmes. Savstarpēji sadarbojoties viņi radīja fotogrāfijas brīvdabas izstādei “Jaunības manifests”, kuru Ruckas parkā, Cēsīs iespējams apskatīt līdz 2022. gada 28. augustam.

2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, ar mērķi veicināt jauniešu iesaisti sabiedriskajos procesos. Tādēļ Ruckas mākslas fonds sadarbībā ar vizuālo mākslinieci un pedagoģi Viku Ekstu Cēsu novada jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem piedāvāja fotogrāfijas meistarklasi. Tās mērķis bija definēt Cēsu jauniešu vidū aktuālos problēmjautājumus un sniegt pamatzināšanas fotogrāfijā un, savstarpēji sadarbojoties, radīt foto mākslas darbus, kas reflektē par to, ko nozīmē būt jaunietim. Četru dienu fotogrāfijas meistarklasē laikā dalībnieki diskutēja, iepazina fotogrāfijas tehniskos pamatus, vizuālo tēlu veidošanas pamatprincipus un strādāja grupās, veidojot darbus brīvdabas izstādei “Jaunības manifests” Ruckas parkā. Radošā meistarklase un darbs pie izstādes jauniešiem deva iespēju iesaistīties sabiedriskajos procesos vienlaikus ļaujot reflektēt par savu jaunību.

“Meistarklases ietvaros mēs pievērsāmies gan fotogrāfijas tehnisko pamatu apguvei, gan radošiem uzdevumiem, kuru mērķis bija palīdzēt dalībniekiem noformulēt un pārtulkot attēlu valodā savas sajūtas par dzīvi un savu vietu tajā. Manuprāt, spēja saprast sevi un izteikt savas sajūtas vārdos, attēlos vai kādā citā medijā ir ļoti būtiska gan katra cilvēka psiholoģiskai labklājībai, gan kopīgai virzībai uz iekļaujošāku sabiedrību. Daļa no mūsu veikuma ir apskatāma izstādē, taču otro daļu, kuru daži autori uzskatīja par pārāk atklātu savu domu izpausmi, viņiem būs interesanti redzēt pēc gadiem desmit, kad jau būs uzsākta pieaugušo dzīve” ar sajūtām par dabu ar jauniešiem dalās māksliniece Vika Eksta.

Foto izstādes darbu autori ir divpadsmit Cēsu novada jaunieši – Amanda Asne, Pauls Dreibants, Astrīda Kalna, Luīze Kalniņa, Mārica Kraukle, Emīls Ķirsis, Adrija Lāce, Marta Malceniece, Anna Meldera, Mare Pāsa, Horens Olivers Pētersons, Made Vecā. Fotogrāfijas meistarklasi vadīja vizuālā māksliniece un pedagoģe Vika Eksta. Projektu īsteno Ruckas mākslas fonds ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu un tehnisko nodrošinājumu no Sony. Projekta sadarbības partneri garškopju kustība Gardu muti un kafejnīca “Pagrabiņš”.

Saistītās ziņas