Neskatoties uz ilggadīgo Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību kultūras jomā, starpkultūru dialogs starp abām valstīm joprojām ir mazattīstīts un pieejams tikai ierobežotam sabiedrības lokam (mākslas, augstākās izglītības, zinātnes jomā strādājošiem). Plašākā sabiedrība informētības līmenis par dzīvi otrā valstī ir salīdzinoši zems un balstīts uz stereotipiem – ka norvēģi ir bagāti, un latvieši dzīvo Austrumeiropas nomalē un dodas uz Norvēģiju strādāt mazkvalificētus darbus.

Šī projekta mērķis bija izmantot Latvijas un Norvēģijas fotogrāfu un antropologu radošo potenciālu un sadarbību, lai veidotu kopīgu ceļojošo izstādi “Dzīve kustībā” par Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem un Latvijā dzīvojošiem norvēģiem, kurā tika apkopoti fotoportreti, īsi video un cilvēku dzīvesstāsti. Izstāde Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem ļāva iepazīties ar viņu valstī dzīvojošajiem kaimiņvalsts iedzīvotājiem, kliedēt savstarpējos stereotipus un veicināt starpkultūru izpratni un sadarbību. Projekta laikā fotogrāfi portretēja dažādu sociālo grupu pārstāvjus, un caur viņu portretiem atspoguļoja dažādus dzīvesveidus, atklājot abu kultūru savdabību. Savukārt antropologi projekta laikā pētīja, kā cilvēki uztver piederību kādai kultūrai un kā viņi to kopj. Projekta noslēgumā tika izdota grāmata “Dzīve kustībā” (“Life in motion”), kurā apkopoti Norvēģijā dzīvojošo latviešu un Latvijā dzīvojošo norvēģu stāsti latviešu un norvēģu valodās. Savukārt sadarbībā ar Bergenas Starptautisko filmu festivālu tika īstenota filmu programma, kuras laikā tika izrādītas latviešu un norvēģu filmas gan Norvēģijā, gan Latvijā.

Projektu “Dzīve kustībā” finansēja ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” atbalstu.