“Dzīve kustībā” noslēguma pasākums

img19028. augustā Ruckā nodibinājums Elm Media un Bergenas starptautiskais filmu festivāls aicina uz projekta “Dzīve kustībā” (Life in Motion) noslēguma pasākumu.

14:00-14.30 Latviešu dzīve Norvēģijā: Anete Vanaga, MA, Latvijas Universitāte
14.30-14.50 Norvēģu dzīve Latvijā: Hanna Skartveit, PhD, Bergenas Universitāte
14:50-15.20 Nacionālā identitāte emigrantu vidū: Līva Alksne, MA, RSU
15.20-15.40 Kafijas pauze
15:40-16.30 Krīze Latvijā: sabiedrība, ekonomika, politika: RSU as.prof. Ilva Skulte un prof. Sergejs Kruks
16:30-17.00 Diskusijas

Neskatoties uz ilggadīgo Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību kultūras jomā, starpkultūru dialogs starp abām valstīm joprojām ir maz attīstīts un pieejams tikai ierobežotam sabiedrības lokam (mākslas, augstākās izglītības, zinātnes jomā strādājošiem). Plašākā sabiedrība informētības līmenis par dzīvi otrā valstī ir salīdzinoši zems un balstīts uz stereotipiem – ka norvēģi ir bagāti, un latvieši dzīvo Austrumeiropas nomalē un dodas uz Norvēģiju strādāt mazkvalificētus darbus.

Izmantojot Latvijas un Norvēģijas fotogrāfu un antropologu radošo potenciālu, tiek radīta ceļojošā izstāde “Dzīve kustībā” par Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem un Latvijā dzīvojošiem norvēģiem. Izstādē tiks apkopoti fotoportreti un cilvēku dzīvesstāsti, lai kliedētu stereotipus un radītu patiesāku priekšstatu par līdzcilvēkiem.

Projekta laikā fotogrāfi portretēja dažādu sociālo grupu pārstāvjus, un caur viņu portretiem parādīs dažādus dzīvesveidus un abu kultūru savdabību. Projektā darbojošies antropologi pētīja, kā cilvēki uztver piederību kādai kultūrai (vai viņi jūtas tuvāki mītnes zemes vai ārzemju kultūrai) un kā viņi to kopj.

Projekts “Dzīve kustībā” tiek finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” atbalstu.

Saistītās ziņas