Ieva Saulīte (LV)

Mērķis <-> Šķērslis, 2021

“Pastāv divi konstrukcijas veidi. Pirmā pēc būtības ir estētiska, tā dēvētā ”mākslinieciskā” konstrukcija. Otra ir īsta “mehāniska” konstrukcija. Citiem vārdiem, ir kaitīga un derīga konstrukcija” (Kārlis Johansons, Maskava, 1922. gada 9. marts)

Rotaļājoties ar Kārļa Johansona tēzēm par mākslas nelietderības un mehānisku izgudrojumu lietojamības pretnostatījumu, no savulaik praktiski pielietotām konstrukcijām tiek veidoti vides objekti. Noliktavā atrastie “dārgumi” ir estētiski atjaunoti un papildināti ar jāšanas sporta šķēršļu krāsu salikumiem. Objekti darbojas kā barjeru kopums, kas izjauc parka romantisko un ierasto viendabību. Tiem dota jauna elpa, nelaupot esošo funkciju un godājot cilvēka radītās, visnotaļ noderīgās celtniecības darbu palīgsistēmas.