Izstāde “Kopienu projekts” Cēsīs veido tiltu starp māksliniekiem un vietējām kopienām

No 30. jūnija līdz 20. augustam Ruckas muižā Cēsīs skatāma izstāde “Kopienu projekts”. Izstādi veido sešu starpdisciplināru mākslinieku sadarbība ar pusaudžiem, senioriem, vājredzīgo kopienu, cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Mākslas darbu autori ir gan mākslinieki, gan vairāk nekā 100 kopienu pārstāvji. Ekspozīcija caur vizuālās mākslas darbiem ļauj iepazīt sešu dažādu Cēsu kopienu ikdienu, vēlmes un sapņus. Savukārt darbu saturu un formu ir izvēlējušies kopienu pārstāvji. Mākslinieki darbu radīšanā iesaistījušies vai nu kā mentori, kuri ir līdzās kopienai radošajā procesā, vai kā kopīgu darbnīcu vadītāji.

Kopienu projektos māksla vistiešākajā veidā ir tilts starp sabiedrību un indivīdu, jo palīdz skatītājam pietuvoties mazāk pamanītām sabiedrības grupām. Vienlaikus šie projekti ļauj kopienu pārstāvjiem noteikt stāstītā raksturu un veidu, kā arī saglabāt distanci vai pat anonimitāti, ja tāda nepieciešama. Šie projekti piedāvā skatītājam delikāti ielūkoties mums līdzās esošu cilvēku dzīvēs un māksliniekam iemiesot šīs dzīves tādās formās, kādās paši cilvēki ir vēlējušies izteikties un sevi atklāt.

“Šorīd kopienu mākslu redzam kā vienu no jēgpilnākajām mākslas praksēm, jo tā ne tikai vēsta par dažādu sabiedrības grupu dzīvēm, vēlmēm un izaicinājumiem, bet arī nodrošina sasaisti starp sabiedrību un kultūras un mākslas vidi. Kopienu mākslas radīšanā ieguvēji ir visi, jo tās pamatā ir sadarbība. Šajā procesā kopienu pārstāvji ar mākslas un kultūras starpniecību var strādāt un meklēt atspoguļojumu aktuāliem jautājumiem un sasāpējušām problēmām, būt daļa no plašākas mākslas un kultūras dzīves, kā arī aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Ierasts, ka šajā procesā līdzdarbojas mākslinieki un mediatori, kuri kopienai sniedz nepieciešamo atbalstu un rīkus iecerētā īstenošanai, vada ideju ģenerēšanu un realizēšanu. Ruckas mākslas fonda veidotais “Kopienu projekts” mākslas valodā atspoguļo šī brīža sabiedrības portretus. Tie ir ne tikai mākslas darbi, bet arī spēcīgi stāsti par sabiedrību, kurā pašlaik dzīvojam”, kopienu projekta nozīmi skaidro kuratori Oskars Goba un Līga Lindenbauma.

Izstāde Ruckas muižas telpās, Cēsīs, skatāma no ceturtdienas līdz svētdienai laikā no plkst. 12.00 līdz 19.00. Ieeja izstādē ir bez maksas. Projekta veidotāji ekskursijās iepazīstinās ar kopienu projektu veidošanas aizkulisēm un ekspozīcijā redzamo darbu tapšanu. Ekskursijas paredzētas sestdien, 15. jūlijā, plkst. 13.00 un sestdien, 19. augustā, plkst. 13.00. Plašāka informācija par izstādi un ekskursijām tiks izziņota Ruckas mākslas fonda mājas lapā un sociālajos tīklos.

Kopienu projekta kuratori ir Oskars Goba un Līga Lindenbauma, to veido mākslinieki Aleksejs Beļeckis, Alberto Di Gennaro, Henrijs Laķis, Liene Mackus, Vivianna Maria Staņislavska, Rvīns Varde un kopienas. Projekta veidošanā kopumā ir iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki gan no mākslas, gan kopienu vides. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Vidzemes plānošanas reģions ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Cēsu novada pašvaldība. Fotogrāfiju autore Liene Leonoviča.

Projekta ietvaros tika veidots astoņu lekciju cikls par kopienu mākslas prakses problemātiku. Tajā ar vērtīgiem pieredzes stāstiem dalījās kopienu projektu veidotāji, atsedzot šīs mākslas prakses aizkulises un sniedzot praktiskus padomus kopienu projektu izstrādei nākotnē. Visas lekcijas šobrīd ir pieejamas Ruckas mākslas fonda mājas lapā un Youtube kanālā.

Lekciju ciklu noslēdza diskusija “Norises, par kurām nerunā” sarunu festivālā “LAMPA”. Uz vienas skatuves politikas veidotāji, finansētāji, kā arī kopienu mākslas projektu īstenotāji diskusijā izgaismoja kopienu projektu ieguvumus, izaicinājumus un iespējas. Diskusija pieejama Ruckas mākslas fonda Facebook profilā.

Saistītās ziņas

Ekskursija iepazīstina ar “Kopienu projekta” veidošanas aizkulisēm

Sestdien, 19. augustā plkst. 13:00 Ruckas muižā Cēsīs notiks ekskursija izstādē “Kopienu projekts”. Izstādes kuratore Līga Lindenbauma iepazīstinās ar izstādes tapšanas aizkulisēm un ekspozīcijā skatāmajiem darbiem. Izstāde skatāma līdz 20. augustam. Izstādi veido sešu starpdisciplināru mākslinieku sadarbība ar pusaudžiem, senioriem, vājredzīgo kopienu, cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Mākslas

Read more

Diskusija “Norises, par kurām nerunā”

Kopienu mākslas projektu veidotāji nereti saskaras ar neizpratni no mākslinieku, kultūras norišu veidotāju un finansētāju puses. Tas, ka šādu mākslas darbu līdzautori nav profesionāli mākslinieki un ka apskatītās tēmas nereti vēsta par ikdienas norisēm, rada apmulsumu un jautājumus: Vai šī ir māksla vai sociāls projekts? Kas šādos projektos ir autors

Read more

Lekciju cikls iedvesmo īstenot kopienu projektus

Lai izglītotu un iedvesmotu kopienu projektu īstenotājus, no 18. aprīļa līdz 10. maijam Ruckas mākslas fonds veidoja izzinošu lekciju ciklu par dažādu sabiedrības grupu iesaisti mākslas procesos. Ciklā ar vērtīgiem pieredzes stāstiem dalījās kopienu projektu veidotāji, atsedzot šīs mākslas prakses aizkulises un sniedzot praktiskus padomus kopienu projektu izstrādei nākotnē. Visas

Read more

Vebinārs #4 “KOPIENU MĀKSLA PROJEKTU VALODĀ”

➡️ TEORIJA | Inga Surgunte “Kā nepazaudēt mākslu?” Kultūras nozarē pēdējos gados vērojama arvien apzinātāka pievēršanās sociālas ievirzes iniciatīvām un centieni pozicionēt kultūru kā līdzvērtīgu spēlētāju tādu globālu izaicinājumu risināšanā kā nevienlīdzība, sabiedrības noslāņošanās un pieaugoša mentālās veselības pasliktināšanās visās vecumu grupās. Līdzās šim entuziasmam arvien skaļākas kļūst balsis, kas

Read more