Laura Fiorio (IT/DE)

Kārļa Johansona portrets, 2021

Cēsīs dzimušais mākslinieks Kārlis Johansons (1890–1929) 20. gs. 20. gados darbojās Maskavā un iekļāvās krievu avangarda un konstruktīvistu kustībā. Viņa galvenais veikums bija spriegumintegritātes jeb tensegrity struktūru atklāšana. Šādas stieņu struktūras kopā satur nospriegotas stieples, kuras ir piestiprinātas stieņu galos.

Johansons mira jauns, viņa darbi tika iznīcināti un aizmirsti. 20. gs. 50. gados spriegumintegritātes idejas tika atklātas no jauna un tām rasts pielietojums inženiertehniskās struktūrās. Kārļa Johansona lielformāta portrets ir veltījums viņam kā atklāšanas vērtam Cēsu avangarda māksliniekam.

Mūsu labākie, 2021

No 1952. gada līdz 2006. gadam Ruckas muižā darbojās tuberkulozes slimnīca. No šiem laikiem saglabājušās informatīvās plāksnes ar tekstiem un fotogrāfijām, kuras dokumentē slimnīcas personālu, to ikdienas pienākumus un godina labākos darbiniekus. Māksliniece izmantoja vēsturiskos attēlus un uz ēkas sienas izveidoja lielformāta kolāžu – vietas noteiktu (site specific) instalāciju.

Ja atpazīstat fotogrāfijās esošās sievietes un varat dalīties ar stāstiem par Ruckas vēsturi – Ruckas mākslas rezidenču centra darbinieki priecāsies Jūs uzklausīt!

Darba terapija, 2021

No 1952. gada līdz 2006. gadam Ruckas muižā darbojās tuberkulozes slimnīca. Daļa no slimnīcas pacientu atveseļošanās terapijas bija katra spējām atbilstošu ikdienas darbu veikšana.

Attēli uz Ruckas ēkas sienas un tās logā tapuši izmantojot fotogrāfijas no tuberkulozes slimnīcas laikiem. Darbs ir goda parādīšana agrākās slimnīcas personālam un pacientiem. Viņu dzīves un darbs diendienā noritēja šī brīža Covid-19 pandēmijai līdzīgā piesardzības gaisotnē.