Lekciju cikls iedvesmo īstenot kopienu projektus

Lai izglītotu un iedvesmotu kopienu projektu īstenotājus, no 18. aprīļa līdz 10. maijam Ruckas mākslas fonds veidoja izzinošu lekciju ciklu par dažādu sabiedrības grupu iesaisti mākslas procesos. Ciklā ar vērtīgiem pieredzes stāstiem dalījās kopienu projektu veidotāji, atsedzot šīs mākslas prakses aizkulises un sniedzot praktiskus padomus kopienu projektu izstrādei nākotnē. Visas lekcijas šobrīd ir pieejamas Ruckas mākslas fonda mājas lapā un Youtube kanālā.

“Šorīd kopienu mākslu redzu kā vienu no jēgpilnākajām mākslas praksēm, jo tā ne tikai vēsta par dažādu sabiedrības grupu dzīvēm, vēlmēm un izaicinājumiem, bet arī nodrošina sasaisti starp sabiedrību un kultūras un mākslas vidi. Kopienu mākslas radīšanā ieguvēji ir visi, jo tās pamatā ir sadarbība. Šajā procesā kopienu pārstāvji ar mākslas un kultūras starpniecību var strādāt un meklēt atspoguļojumu aktuāliem jautājumiem un sasāpējušām problēmām, būt daļa no plašākas mākslas un kultūras dzīves, kā arī aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Ierasts, ka šajā procesā līdzdarbojas mākslinieki un mediatori, kuri kopienai sniedz nepieciešamo atbalstu un rīkus iecerētā īstenošanai, vada ideju ģenerēšanu un realizēšanu. Ruckas mākslas fonda veidotais lekciju cikls ir lielisks veids, kā izzināt kopienu mākslas pamatus, iepazīt Latvijā īstenotos prakses piemērus un iedvesmoties līdzīgu projektu īstenošanā”, kopienu mākslas un lekciju cikla nozīmi skaidro kuratore Līga Lindenbauma. 

Lekciju cikls atklāj kopienu un līdzdalības projektu tapšanu un veidošanu no teorētiskiem un praktiskiem līdz pat kritiskiem skatpunktiem. To veido četras tematiski vienotas daļas, katrā no tām uzstājas divi lektori. Pirmā lekcija izvērš centrālo tēmu teorētiski, bet otrais lektors dalās ar īstenoto projektu piemēriem, atsedzot kopienu projektu veidošanas praktiskās puses. Teorijas un prakses apvienojums lekciju ciklā padara to par lielisku izziņas avotu, iespēju iepazīt kopienā balstītus projektus un tā veidotājus, kā arī smelties iedvesmu līdzīgu norišu īstenošanā.

Lekciju ciklā ar kopienu projektu pamatjautājumiem iepazīstina producente un kopienu teātra praktiķe Ieva Niedre un kultūras notikumu kuratore Līga Lindenbauma, ētikas jautājumus izklāsta starpdisciplināru notikumu kuratore Gundega Laiviņa un māksliniece, Sansusī labklājības rezidences kuratore Anda Lāce, sociālajiem aspektiem pievēršas teātra un kino režisore Krista Burāne un dokumentāla kopienu projekta “Lietisko pierādījumu muzejs” veidotāja Laura Stašāne, projektu īstenošanas institucionālo pusi atklāj UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Inga Surgunte un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības projektu kuratore Māra Žeikare. Cikls atspoguļo šī brīža kopienu projektu aktualitātes un iepazīstina ar galvenajiem šādu projektu veidotājiem Latvijā.

Lekciju ciklā iezīmētās kopienu projektu problemātikas un aktualitātes tiks padziļināti apspriestas sarunu festivāla “LAMPA” diskusijā “Norises, par kurām nerunā” 9. jūnijā plkst. 20.00 Cēsu skatuvē. Uz vienas skatuves aicinot politikas veidotājus un finansētājus, kā arī kopienu mākslas projektu īstenotājus, diskusijas mērķis ir izgaismot kopienu projektu ieguvumus, izaicinājumus un problēmas. 

Lekciju ciklu veido Oskars Goba un Līga Lindenbauma un par tā saturu atbild Ruckas mākslas fonds. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Publiski tas pieejams Ruckas mākslas fonda Facebook lapā un Youtube kanālā: https://youtube.com/playlist?list=PLKXuaSbHNuyjIysDOA0xI8V2CHUaZB8rI

Saistītās ziņas

Ekskursija iepazīstina ar “Kopienu projekta” veidošanas aizkulisēm

Sestdien, 19. augustā plkst. 13:00 Ruckas muižā Cēsīs notiks ekskursija izstādē “Kopienu projekts”. Izstādes kuratore Līga Lindenbauma iepazīstinās ar izstādes tapšanas aizkulisēm un ekspozīcijā skatāmajiem darbiem. Izstāde skatāma līdz 20. augustam. Izstādi veido sešu starpdisciplināru mākslinieku sadarbība ar pusaudžiem, senioriem, vājredzīgo kopienu, cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Mākslas

Read more

Izstāde “Kopienu projekts” Cēsīs veido tiltu starp māksliniekiem un vietējām kopienām

No 30. jūnija līdz 20. augustam Ruckas muižā Cēsīs skatāma izstāde “Kopienu projekts”. Izstādi veido sešu starpdisciplināru mākslinieku sadarbība ar pusaudžiem, senioriem, vājredzīgo kopienu, cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Mākslas darbu autori ir gan mākslinieki, gan vairāk nekā 100 kopienu pārstāvji. Ekspozīcija caur vizuālās mākslas darbiem ļauj iepazīt

Read more

Diskusija “Norises, par kurām nerunā”

Kopienu mākslas projektu veidotāji nereti saskaras ar neizpratni no mākslinieku, kultūras norišu veidotāju un finansētāju puses. Tas, ka šādu mākslas darbu līdzautori nav profesionāli mākslinieki un ka apskatītās tēmas nereti vēsta par ikdienas norisēm, rada apmulsumu un jautājumus: Vai šī ir māksla vai sociāls projekts? Kas šādos projektos ir autors

Read more

Vebinārs #4 “KOPIENU MĀKSLA PROJEKTU VALODĀ”

➡️ TEORIJA | Inga Surgunte “Kā nepazaudēt mākslu?” Kultūras nozarē pēdējos gados vērojama arvien apzinātāka pievēršanās sociālas ievirzes iniciatīvām un centieni pozicionēt kultūru kā līdzvērtīgu spēlētāju tādu globālu izaicinājumu risināšanā kā nevienlīdzība, sabiedrības noslāņošanās un pieaugoša mentālās veselības pasliktināšanās visās vecumu grupās. Līdzās šim entuziasmam arvien skaļākas kļūst balsis, kas

Read more