Lucas Riewe (DE)

Augšup

Spirāles, manu atkārtojošos domu izpausme. Domu, kuras vienmēr rotē ap vienām un tām pašām lietām.

Kas tālāk?