Notikusi pirmā Cēsu Pluriversitātes vasaras skola “Ģeogrāfija, Dizains, Filozofija”

Cēsu Pluriversitātes pirmās vasaras skolas ietvaros sešu dienu laikā trīs dažādos mērogos (globāls, reģionāls, lokāls) un trīs fakultāšu (ģeogrāfija, dizains, filozofija) ietvaros izaicināja vasaras skolas dalībneikus domāt un izvērtēt stereotipus par pasaulē notiekošo, lai izstrādātu Cēsu Pluriversitātes nākamā mācību gada plānu un piedāvājumu lekciju tēmām un uzdevumiem.

Vasaras skolas laikā tika meklētas un analizētas kopsakarības starp to, kā mācāmies, studējam, un to, kādas iespējas nesīs nākotne, dažādu nodarbību laikā ieklausoties ģeogrāfu, dizaineru, filozofu, rakstnieku, arhitektu un pedagogu viedokļos, ne tikai no Latvijas, bet arī Peru, ASV un Austrālijas. Interesenti no malas tika aicināti kolektīvi iztēloties augstāko izglītību, kas ir informēta globālās kopsakarībās un fiziski situēta lokālās problēmās. Domājot par kritisku satura veidošanu un vietā bāzētu pedagoģiju, tādējādi radot priekšnoteikumus ilgtspējīgu, pašpietiekamu un alternatīvu ekonomikas, sabiedrības un kultūras modeļu izveidei. Vasaras skolas noslēgumā tika izstrādāts Cēsu Pluriversitātes nākamā mācību gada plāns ar piedāvājumu konkrētām lekciju tēmām un uzdevumiem.

Vairāk informācijas par Cēsu Pluriversitāti meklē šeit.

Saistītās ziņas