Peat Restore

Projekts “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) uzsākts 2016. gadā, lai atjaunotu degradētus purvus 5 Eiropas Savienības valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā, tādējādi palielinot to spēju piesaistīt oglekli. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību purvu atjaunošanas jautājumiem un palielinātu izpratni par purvu un klimata saistību, projekta ietvaros ar Ruckas mākslas fonda atbalstu tiek uzņemtas divas dokumentālās filmas.

Vairāk informācijas par projetu šeit.

Projektu finansē LIFE Klimata pasākumu apakšprogramma (2016-2021)

Saistītās ziņas