Ruckā tiekas WasteArt mākslinieki

Pagājušajā nedēļā Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs kopā sanāca 11 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu projekta WasteArt mākslas kampaņu “NOT out of sight, NOT out of mind”. Viņus vieno kopīgs mērķis – mudināt cilvēkus aptvert saražoto atkritumu lielo apjomu un patēriņa sabiedrības ietekmi uz Latvijas un Igaunijas dabas resursiem.

Šajā kampaņā piedalīsies 17 mākslinieki no 10 valstīm, lai ar dažādiem laikmetīgās mākslas izteiksmes līdzekļiem veidotu ceļojošu izstādi. Izstādes mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un mudināt iedzīvotājus mainīt ieradumus uz dabai draudzīgākiem. Mūsdienu sabiedrības dzīves ritms ir straujš un informācijas daudzums, kuru katru dienu saņemam un apstrādājam nemitīgi pieaug, tāpēc cilvēki izvēlas nepievērst uzmanību informācijai par ikdienā saražoto atkritumu daudzumu. Izmetot atkritumus konteinerā izliekamies, ka tas ir tāds kā melnais caurums, kur atkritumi izgaist un mums par tiem vairs nav jāuztraucas. Kampaņas “NOT out of sight, NOT out of mind” mērķis ir pievērst uzmanību un radīt sapratni, ka atkritumi pēc izmešanas nekur nepazūd, agrāk vai vēlāk tie liks par sevi manīt caur ietekmi uz dabas ainavām, ekosistēmu un dabas resursiem.

Mākslinieku radošā nometne norisinājās projekta “Reuse of Waste through Arts and Crafts” (WasteArt) No. Est-Lat 65 ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM).

Saistītās ziņas