Ruckas mākslas rezidenču centrs ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu jau vairāku gadu garumā īsteno Ruckas muižas Kungu mājas logu restaurācijas projektu. Projekta mērķis ir veikt logu restaurāciju, lai uzlabotu Ruckas muižas Kungu mājas tehnisko stāvokli un nodrošinātu Ruckas mākslas rezidenču centra viesiem komfortablākus apstākļus mākslas un kultūras projektu īstenošanai. Logu atjaunošana būtiski uzlabo ēkas energoefektivitātes rādītājus un ēkas tehnisko stāvokli, nodrošinot labāku klimatu ēkas iekšienē. Vairāku gadu garumā ir atjaunoti 2. stāva logi ēkas austrumu, dienvidu un rietumu fasādes logi, kā arī 1.stāva logi ēkas ziemeļu un rietumu fasādē.