Sabīne Šnē (LV)

Zemes miesa, 2021

Planēta Zeme, ko saucam par mājām, ir daudzslāņains un komplicēts dzīvo un nedzīvo organismu kopums. Augsne ir bagātīgs dabas resurss, ko var uzskatīt par Zemes dzīvo ādu un miesu. Tā pārklāj pamatiežus un tajā notiekošie procesi un vielu mijiedarbības padara dzīvību iespējamu. Auglīga augsne ļauj augt, elpot, nobriest un būt.

Mākslas darbā, izmantojot 3D skenēšanas tehniku, attēlotas astoņas dažādas Cēsīs sastopamās augsnes. Tās ir izceltas no zemes, krāsotas miesas toņos un uzliktas uz materiāla, ko veido plastmasas polimēri – vielas, kas arvien vairāk sāk parādīties apkārtējā vidē un veidot jaunu slāni Zemes miesai. Šī ir pilsētas kartēšana un ainavas attēlojums, kur vecpilsētas ielas un zaļus pakalnus aizstāj irdenais planētas apvalks.