Tjorven Bruyneel (BE)

Visur redzu ēdienu, 2021

Brīvdabas izstādē Apslēptie dārgumi apmeklētājus aicinu meklēt zīmes, kuras izkaisītas pa parku, un uzlasīt stāstu, līdzīgi es rezidences laikā atradu savu ēdienu, vācot dabas veltes. Noskanējot QR kodus iespējams atklāt ēdiena piedzīvojumus.