Zane Cērpiņa/Stāls Stenslijs (Norvēģija)

Mākslinieki Zane Cērpiņa un Stāls Stenslijs (Stahl Stenslie) izstrādāja projektu “Antropocēnā laikmeta pavārgrāmata – ēdieni izdzīvošanai nākotnē”. Šis ir pētniecisks starpdisciplinārās mākslas projekts, kas izskata alternatīvas ēdiena ieguves iespējas nākotnē. Kā pabarosim mūsu planētu, kad iedzīvotāju skaits gadsimta vidū sasniegs 10 miljardus? Projekts pēta visinovatīvākās un spekulatīvākās idejas par jauniem pārtikas iegūšanas veidiem mākslas, dizaina, zinātnes un tehnoloģijas nozarēs. Kopā ar māksliniekiem un publiku projekta autori izgudroja jaunas receptes izdzīvošanai tumšajās ekoloģiskajās katastrofās, kas gaidāmas nākotnē. Caur publiskiem ēdienu eksperimentiem, ēdienu performancēm un diskusiju vakariem, tika meklētas atbildes par to, kā mainīsies ēšanas tradīcijas nākotnē gan vietējā, gan globālā mērogā. Projekta kulminācija bija antropocēnā laikmeta dzīres Cēsu ordeņpils dārzā, kuru laikā apmeklētāji bija aicināti piedalīties pasaulē pēdējā pūķa cepšanā un ēšanā.  Projekta mājas lapa www.anthropocenecookbook.wordpress.com

Zane Cērpiņa  darbojas jauno mediju mākslas jomā, pievēršoties tādām tēmām kā antropocēna laikmets, izpratne par vides problēmām, ekoloģijas kritika un interaktīvās tehnoloģijas. Studējusi mākslu un tehnoloģijas Olborgas Universitātē Dānijā. Šobrīd strādā kā radošā menedžere PNEK (Production Network for Electronic Art), kā arī redaktore un māksliniece žurnālam „EE Experimental Emerging Art Norway”. Ar saviem darbiem Zane ir piedalījusies tādos starptautiskos pasākumos kā ISEA (Kanāda, Hong Konga), „Tumšā ekoloģija” (Dark Ecology) (Norvēģija, Krievija), „STRAND Mākslas un arhitektūras konference” (Serbija), „Ķermeņa tematikas konference „(Bodily Matters Conference) (Lielbritānija) un citās. 2016. gadā Zane izstrādāja darbu mākslas rezidenču programā V2_ Institute for Unstable Media, Nīderlandē. Lasiet vairāk par mākslinieci – www.bezane.net

Stahl Stenslie ir mākslinieks, kurators un pētnieks, kurš specializējies eksperimentālo mediju mākslā un interaktīvajās pieredzēs. Viņa darbi izaicina ierastos pasaules skatījumus un uzdod jautājumus, no kuriem mēs cenšamies izvairīties, vai arī, kuru atbildes ir meklējamas tikai eksistences ēnas pusē. Darbus  raksturo atslēgas vārdi – somaestētika, jaunie mediji (unstable media), robežu pārkāpšana mākslā un pārdabiskais. Ieguvis doktora grādu  Arhitektūras un dizaina skolā Oslo „Touch and Technologies”  jomā. Strādā par pasniedzēju Olborgas universitātes Mākslas un Tehnoloģijas nodaļā. Izstādījies un lasījis lekcijas nozīmīgākajos starptautiskajos pasākumos – ISEA (Japānā), DEAF (Nīderlandē), Ars Electronica (Austrijā), SIGGRAPH (ASV). Mākslinieks pārstāvējis Norvēģiju Ichiharas mākslas biennālē Japānā (2014), 5. Stambulas mākslas biennālē, kā arī  piedalījies sestās kiberkonferences organizēšanā. Uzziniet vairāk par mākslinieku – www.stenslie.net